نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعیین استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1395

تعیین استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1395


تعیین استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1395

به اطلاع دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد ورودی 1395 می رساند برای تعیین استاد راهنما، فرم مربوطه را از بخش فرم ها دانلود کرده و پس از تکمیل در اسرع وقت به دفتر گروه تحویل دهند.