نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تدوین و انتشار برنامه پنج ساله برای هدفمند نمودن فعالیت های دانشکده مهندسی

تدوین و انتشار برنامه پنج ساله برای هدفمند نمودن فعالیت های دانشکده مهندسی


تدوین و انتشار برنامه پنج ساله برای هدفمند نمودن فعالیت های دانشکده مهندسی

دانشکده مهندسی مفنخر است که به عنوان اولین و تنها دانشکده دانشگاه شهید چمران اهواز اقدام به تدوین و انتشار برنامه پنجساله برای هدفمند نمودن فعالیت های خود نموده است. برای آگاهی بیشتر از  جزییات این برنامه، برنامه مصوب پنج ساله توسعه دانشکده مهندسی از سال 1392 تا سال 1397 را دانلود و مطالعه فرمایید. این برنامه در طول سال های پیش رو، میثاق نامه مشترک همه اعضای دانشکده اعم از مدیران، همکاران عضو هیات علمی، همکاران قسمت های مختلف اداری و آموزشی، و بالاخره دانشجویان عزیز بوده و همه آحاد دانشکده باید تمام توان خود را در راه تحقق آن به کاربندند

                         جهت دریافت فایل PDF بر روی فایل الحاقی کلیک نمایید