نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از دانشجویان نمونه آموزشی مقطع دکترا

تجلیل از دانشجویان نمونه آموزشی مقطع دکترا


تجلیل از دانشجویان نمونه آموزشی مقطع دکترا

در جلسه شورای گروه مورخ 8 خردادماه، از دانشجویان نمونه آموزشی مقطع دکترا گروه برق آقایان عباسی، احمدی و خانم طاهری تجلیل شد. این دانشجویان در سیزدهمین آیین استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز معرفی شده و مورد تجلیل قرار گرفتند.