نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به اتمام رسیدن آخرین مرحله بازسازی و ارتقاء زیرساخت اینترنت دانشکده مهندسی

به اتمام رسیدن آخرین مرحله بازسازی و ارتقاء زیرساخت اینترنت دانشکده مهندسی


به اتمام رسیدن آخرین مرحله بازسازی و ارتقاء زیرساخت اینترنت دانشکده مهندسی

با خرید و نصب "پچ پنل" برای بخش های مختلف دانشکده،  آخرین مرحله از عملیات بازسازی و ارتقاء زیرساخت شبکه اینترنت دانشکده مهندسی نیز به انجام رسید. در این مرحله که بعد از تعطیلات نوروزی آغاز و تا پایان هفته جاری به درازا انجامید،  فیبرهای نوری قسمت های مختلف ساماندهی و علامت گذاری شدند تا در مواقع لازم بتوان سریعا بخش های مشکل دار را شناسایی و رفع عیب نمود. لازم بذکر است که عملیات ارتقاء شبکه اینترنت مهندسی از سال گذشته در چند مرحله با هدایت مدیریت و کارشناسان مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه و با همکاری کارشناس دانشکده مهندسی، آقای مهندس چوبین، به انجام رسید