نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بهبود سیستم روشنایی قسمتی از دانشکده

بهبود سیستم روشنایی قسمتی از دانشکده


بهبود سیستم روشنایی قسمتی از دانشکده


به منظور بهسازی نمای راهروهای دانشکده، کلیه قابهای مهتابی مستعمل راهروهای طبقه همکف با قابهای نو جایگزین گردیدند. این کار در ادامه تعویض قابهای راهروهای مکانیک و بخشی از راهروی معماری که طی دو سال اخیر تعویض شده بودند صورت گرفت و قرار است به صورت تدریجی تا تعویض کلیه قابهای موجود ادامه یابد