نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سمینار علمی با عنوان مدیریت بارهای الکتریکی

برگزاری سمینار علمی با عنوان مدیریت بارهای الکتریکی


برگزاری سمینار علمی با عنوان مدیریت بارهای الکتریکی

سمینار علمی با عنوان مدیریت بارهای الکتریکی توسط مهندس غریب رضا دانش آموخته کارشناسی رشد گروه برق و کارشناس شرکت توزیع برق ارائه شد. در این سمینار که جمعی از اعضای هیات علمی و دانشجویان و کارشناسان برق منطقه ای استان خوزستان حضور داشتند در خصوص مباحث مختلف شبکه توزیع برق تبادل نظر صورت گرفت. این جلسه در روز چهارشنبه مورخ 26 مهرماه در تالار اجتماعات دانشکده مهندسی برگزار شد.