نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین کارگاه آموزشی " آشنایی با روش های اطفای حریق " در دانشکده مهندسی

برگزاری اولین کارگاه آموزشی " آشنایی با روش های اطفای حریق " در دانشکده مهندسی


برگزاری اولین کارگاه آموزشی " آشنایی با روش های اطفای حریق " در دانشکده مهندسی


با هماهنگی کمیته بهداشت و ایمنی (HSE) دانشکده مهندسی اولین کارگاه آموزشی " آشنایی با روش های اطفای حریق" در روز سه شنبه هفته گذشته برگزار گردید. در این کارگاه دو ساعته که با حضور اکثریت کارکنان دانشکده مهندسی برگزار شد، کارشناسان شرکت "حریق نشان خوزستان" با نمایش اسلاید و کلیپ های آموزشی خطرات ناشی از کاربرد ناصحیح ادوات و ابزارآلات را که ممکن است منجر به آتش سوزی شود به نمایش گذاردند. همچنین روش استفاده از انواع مناسب کپسول های آتش نشانی که برای انواع آتش سوزی ها کاربرد دارند باختصار تشریح گردیدند. در پایان این کارگاه شرکت کنندگان در این کارگاه ضمن حضور در محوطه جنب دانشکده مهندسی، به طور عملی، آموزش های ارائه شده را تمرین کردند. ریاست دانشکده مهندسی نیز ضمن تشکر از شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی و تاکید بر اهمیت موضوع، از آقای دکتر اسکندری مسئول کمیته HSE دانشکده مهندسی خواستند که  این آموزش ها به صورت مستمر و با تاکید بیشتر بر حوادث محیط کار دانشکده به صورت ادواری تکرار شوند