نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه گروه تحقیقاتی کامپوزیت

برگزاری اولین جلسه گروه تحقیقاتی کامپوزیت


برگزاری اولین جلسه گروه تحقیقاتی کامپوزیت

اولین جلسه گروه تحقیقاتی کامپوزیت در تاریخ 30 تیرماه 1395 با حضور آقایان دکتر مسلمانی، دکتر علوی زارع، دکتر خراسانیان، دکتر ولی‌پور چهارده‌چریک و خانم دکتر فتاحی در محل دفتر گروه مهندسی مکانیک برگزار شد. در این جلسه در ارتباط با زمینه های تحقیقاتی موردنظر هریک از اعضا و نیز تجهیزات موجود بحث و بررسی شد و مقرر گردید جلسه بعدی گروه تحقیقاتی کامپوزیت در نیمه اول مهرماه برگزار شود.