نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آخرین جلسه مصاحبه با متقاضیان جذب در هیات علمی دانشکده مهندسی

برگزاری آخرین جلسه مصاحبه با متقاضیان جذب در هیات علمی دانشکده مهندسی


برگزاری آخرین جلسه مصاحبه با متقاضیان جذب در هیات علمی دانشکده مهندسی

آخرین جلسه مصاحبه با متقاضیان جذب در هیات علمی دانشکده مهندسی در روز 13/09/1392 برگزار گردید و به این ترتیب پرونده بررسی علمی متقاضیانی که در فراخوان بهمن 91 در سامانه جذب برای دانشکده مهندسی ثبت نام نموده بودند بسته شد. لازم بذکر است که در این فراخوان تعدادی زیادی متقاضی ثبت نام کرده بودند که از آن میان حدود 56 نفر برای انجام مصاحبه علمی دعوت شدند. کمیته های بررسی صلاحیت علمی این افراد از شهریور ماه سال جاری به تدریج تشکیل شد و بالاخره در هفته جاری به پایان رسید