نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه ی نیمسال اول گروه کامپیوتر‏،‌ نسخه ی 4

برنامه ی نیمسال اول گروه کامپیوتر‏،‌ نسخه ی 4


برنامه ی نیمسال اول گروه کامپیوتر‏،‌ نسخه ی 4

قابل توجه کلیه دانشجویان:

برنامه ی نیمسال اول گروه کامپیوتر‏،‌ نسخه ی 4، کارشناسی و کارشناسی ارشد را از بخش آرشیو دریافت نمایید. توجه نمایید:

1- دروس محاسبات عددی و زبان تخصصی به برنامه اضافه شدند.

دروس انتقال داده و مدارهای الکترونیک به دلیل زیر حدنصاب بودن حذف می شوند. دانشجویان ثبت نامی در این گروه ها می بایست درس دیگری اخذ نمایند.

2- آزمایشگاه های زیر به دلیل زیر حدنصاب بودن ادغام و یا حذف خواهند شد: (دانشجویان ثبت نامی دراین گروه ها هرچه سریعتر به مدیر گروه مراجعه نمایند)

آزمایشگاه مدار منطقی و معماری- گروه های 1 و 2 (ادغام در یک گروه)

آزمایشگاه سیستمهای عامل، کد 777759- گروه های 1 و  2 (ادغام در یک گروه)

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 1، گروه های 1 و 2 (مجموع تعداد زیر 10 نفر)

آزمایشگاه مدارهای منطقی، گروه های 1 و 2 (مجموع تعداد زیر 10 نفر)

کارگاه عمومی، گروه های 1 و 2 

3- دانشجویانی که جهت اضافه بر ظرفیت آزمایشگاه های الکترونیک، ریزپردازنده، سیستم عامل و پایگاه داده در دفتر گروه ثبت نام کرده اند جهت ذکر گروه موردنظر به مدیر گروه مراجعه کرده تا به گروه های موجود اضافه شوند.

4- سکشن اول درس مهندسی نرم افزار 1 به یکشنبه 17/5-16 منتقل شده است.

5- دانشجویان ورودی 92 که درس گرافیک کامپیوتری اخذ کرده اند هرچه سریعتر به مدیر گروه مراجعه نمایند، در غیر این صورت درس آنها حذف خواهد شد.


6- ساعت و روز امتحان دروس گرافیک کامپیوتری و تحقیق در عملیات تغییر کرده است. دانشجویان در زمان حذف و اضافه به این موضوع توجه داشته باشند.