نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه پنج ساله توسعه دانشکده مهندسی

برنامه پنج ساله توسعه دانشکده مهندسی


برنامه پنج ساله توسعه دانشکده مهندسی

                                                                       بسمه تعالی
با اعتقاد به حرکت نظام مند برای رسیدن به اهداف مطلوب در یک افق زمانی مشخص ، خوشوقت به استحضار برساند که پیش نویس برنامه پنج ساله دانشکده مهندسی پس از ماه ها بحث و مذاکره تهیه و تدوین گشته است . در نظر است که این پیش نویس جهت طرح و تصویب در هیات محترم رییسه دانشگاه ارسال گردد و بعد از آن مبنای حرکت دانشکده در سال های آتی قرار گیرد ، از همه ی همکاران و دانشجویان عزیز تقاضا می شود که ظرف حداکثر 10 روز از تاریخ نامه نسبت به مطالعه و ارائه نظرات اصلاحی احتمالی اقدام فرماییید .

                                                  جهت دانلودفایل PDF کلیک نمایید