نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازنشستگی دو نفر از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی

بازنشستگی دو نفر از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی


بازنشستگی دو نفر از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی

طی احکام جداگانه آقایان مهندس جهانگیر حسن زاده مربی گروه کامپیوتر و آقای دکتر مرتضی رزاز دانشیار گروه برق به افتخار بازنشستگی نائل گردیدند. در این احکام که از سوی سرپرست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر رعایایی، صادر شد آمده است :
اینک که در پی سالها حضور فعال در عرصه تعلیم و تربیت ، به استناد ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی از تاریخ 1/5/94  به افتخار بازنشستگی نائل می آیید ، ضمن آرزوی تندرستی و بهروزی ، توفیق روزافزونتان را از خداوند سبحان ، مسئلت می نمایم  اطمینان دارم که عرصه دانش و پژوهش از تجربه گران سنگ شما هم چنان بهره مند خواهد بود. دانشکده مهندسی نیز ضمن آرزوی طول عمر با عزت و سعادت برای این عزیزان، امیدوار است که بتواند همچنان از تجربیات گرانقدر این همکاران در عرصه های مختلف بهره مند گردد