نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید کارشناسان "سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خوزستان" از دانشکده در جهت رفع مشکل آنتن دهی تلفن

بازدید کارشناسان "سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خوزستان" از دانشکده در جهت رفع مشکل آنتن دهی تلفن


بازدید کارشناسان "سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خوزستان" از دانشکده در جهت رفع مشکل آنتن دهی تلفن


بدنبال پیگیری های صورت گرفته در چند ماهه اخیر برای رفع مشکل آنتن دهی تلفن های همراه در سطح دانشکده و دانشگاه، امروز کارشناسان "سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خوزستان" به دعوت دانشکده از این محل بازدید و ضمن انجام بررسی های فنی و کارشناسی، به علت یابی این موضوع پرداختند. در این بازدید با پیگیری آقای مهندس سرکهکی کارشناس گروه کامپیوتر دانشکده صورت گرفت کارشناسان مربوطه چهار عامل اصلی ذیل را در این زمینه مورد اشاره قرار دادند: 

  1. تداخل امواج مزاحم از دکل های متفرقه که به وفور در منطقه مستقر می باشند با امواج ارسالی از دکل های تلفن همراه که در منطقه عمومی گلستان مستقر هستند،
  2. ساخت و ساز ساختمانهای مرتفع در مناطق اطراف در سالهای اخیر،
  3. افزایش قابل ملاحظه تعداد مشترکان و تعداد سرویس های تلفن های همراه بدون افزایش زیرساخت های لازم در این منطقه،
  4. عدم آشنایی کافی کارشناسان اپراتورها در انجام تنظیمات بهینه برای سیستم های مورد استفاده در اپراتورهای تلفن همراه

در پایان این بازدید قرار شد که نتایج اندازه گیری های میدانی انجام شده طی گزارشی به مقامات ذیربط اعلام شود تا برآن اساس نحوه انجام پیپگیری های بعدی مشخص گردد