نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیاتی از نمایندگان دانشگاه اقلیم کردستان عراق از قسمتهای مختلف دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده مهندسی

بازدید هیاتی از نمایندگان دانشگاه اقلیم کردستان عراق از قسمتهای مختلف دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده مهندسی


بازدید هیاتی از نمایندگان دانشگاه اقلیم کردستان عراق از قسمتهای مختلف دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده مهندسی


به منظور گسترش همکاری های بین المللی با دانشگاههای خارج از کشور، هیاتی از نمایندگان دانشگاه اقلیم کردستان عراق از قسمتهای مختلف دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده مهندسی بازدید نمودند و از نزدیک با امکانات و تجهیزات این دانشکده آشنا شدند. در این دیدار کوتاه، میهمانان ضمن کسب اطلاعاتی در خصوص رشته ها و گرایش های موجود، خواهان ایجاد و گسترش همکاریهای فیمابین گردیدند که با استقبال طرف ایرانی مواجه شد