نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید اعضای هیات علمی گروه مهندسی مواد از شرکت لوله سازی اهواز

بازدید اعضای هیات علمی گروه مهندسی مواد از شرکت لوله سازی اهواز


بازدید اعضای هیات علمی گروه مهندسی مواد از شرکت لوله سازی اهواز

جمعی از اعضای هیات علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه شهید چمران ضمن حضور و بازدید از خط تولید شرکت لوله­سازی اهواز و تجهیزات آزمایشگاهی آن شرکت، در طی دو نشست فنی با هیات مدیره و کارشناسان محترم آن شرکت در تاریخ 20/3/94 به گفتگو نشستند. در این دو نشست جناب آقای مهندس نصیری مدیر محترم شرکت لوله­سازی اهواز گزارش کاملی از عیوب مشاهده شده ارائه دادند.  ایشان همچنین گزارش کاملی از اقدامات صورت گرفته جهت پیشگیری از وقوع عیوب ارائه نمودند. پس از ارائه گزارش کامل و تحلیل­های مدیر محترم و کارشناسان شرکت لوله­سازی، تیم دانشگاهی در عمل از خط تولید و آزمایشگاه بازدید و در عمل با مراحل اجرایی آشنا گشت. تیم دانشگاهی تحت تاثیر فعالیت­های بسیار گسترده، دلسوزانه مدیر کارخانه و تیم اجرایی قرار گرفت و این تلاش با ارزش را الگوی بسیار با ارزشی برای سایر تولیدکنندگان قلمداد نمود.

تیم دانشگاهی پیشنهاد همکاری را در دو محور الف: تشخیص دلیل ایجاد عیوب و ب: مشاوره در جهت پیشگیری از وقوع آن ارائه داد. قرار بر این گشت که کارشناسان محترم شرکت لوله­سازی، شرح خدماتی در راستای محور تشخیص عیوب ارائه دهند. تیم دانشگاهی متعهد گشت که با توجه به شرح خدمات، پروپوزالی را تنظیم و جهت تصویب و انعقاد قرار داد همکاری ارسال نماید. در این قرار داد، مشاوره­های مورد نیاز شرکت در راستای محور دوم نیز گنجانده خواهد شد.
پیشنهاد برگزاری همایش یک روزه پیرامون امکان تولید شمش فولادهای میکروآلیاژ در شرکت فولاد خوزستان، نورد آن در فولاد اکسین و لوله­سازی آن در شرکت لوله­سازی ماهشهر و اهواز ارائه گشت. مدیر محترم شرکت لوله­سازی ماهشهر از این پیشنهاد استقبال و آمادگی همکاری خویش را اعلام نمود.

اعضای حاضر در جلسه از شرکت لوله­سازی ماهشهر عبارت بودند از آقایان مهندس نصیری، کورش­فر، نریموسایی، نیکنام و ... همچنین اعضای حاضر در جلسه از گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهید چمران اهواز شامل آقایان دکتر اسماعیل حجاری، دکتر خلیل الله قیصری، دکتر عبدالحمید صباحی بودند