نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب 14 نفر از مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه به عنوان اعضای کمیته راهبردی برنامه پنج ساله

انتصاب 14 نفر از مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه به عنوان اعضای کمیته راهبردی برنامه پنج ساله


انتصاب 14 نفر از مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه به عنوان اعضای کمیته راهبردی برنامه پنج ساله

در احکام جداگانه از سوی دکتر محمد رعایایی اردکانی سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز، 14 نفر از مدیران و اعضای هیات علمی به عنوان اعضای کمیته راهبردی برنامه پنجساله دانشگاه منصوب شدند.به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، بر اساس این احکام دکتر عبدالرحمن راسخ مدیر تحصیلات تکمیلی، دکتر بابک محمدیان مدیر امور دانشجویی دانشگاه، دکتر علیرضا قدردان مشهدی مدیر امور پژوهشی،  دکتر سید عزیز آرمن رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دکتر ابراهیم مظهری مشاور عمرانی ریاست دانشگاه، دکتر بهرام علیزاده رئیس دانشکده علوم زمین، دکتر مسعود خداپناه مدیربودجه، تشکیلات و تحول اداری دانشگاه، دکتر عبداله پارسا مدیر برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی دانشگاه منصوب شدند.
همچنین دکتر طاهره صداقت معاون پژوهشی دانشکده علوم، دکتر محمد راضی جلالی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی، دکتر مجید نبی پور عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی، دکتر یداله مهرعلی زاده عضو  هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دکتر خسرو نادران طحان عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی، دکتر خلیل رنجبر عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی نیز به عنوان دیگر اعضای این کمیته راهبردی منصوب شدند