نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب معاون برنامه ریزی کانون بسیج اساتید

انتصاب معاون برنامه ریزی کانون بسیج اساتید


انتصاب معاون برنامه ریزی کانون بسیج اساتید

طی حکمی از سوی آقای دکتر رضا کیانی نژاد مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه شهید چمران، اقای دکتر مرتضی رزاز عضو هیات علمی گروه برق به سمت معاون برنامه ریزی کانون بسیج اساتید منصوب شدند