نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب مدیریت جدید گروه برق

انتصاب مدیریت جدید گروه برق


انتصاب مدیریت جدید گروه برق

با اتمام دوره مسئولیت آقای دکتر محمد سروش، مدیر سابق گروه برق، آقای دکتر فرشیدی دانشیار گروه برق طی حکمی از طرف سرپرست محترم دانشگاه به عنوان مدیر جدید گروه برق منصوب شدند. ضمن تبریک این مسئولیت به آقای دکتر فرشیدی، از آقای دکتر سروش بدلیل تلاش های خستگی ناپذیرشان در طی دوره تصدی مسئولیت تشکر و قدردانی می گردد. لازم بذکر است که انتخاب آقای دکتر فرشیدی بر اساس شیوه نامه جدید انتخاب مدیران گروه و با رای اکثریت اعضای گروه برق صورت گرفته است