نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب کتاب زیر شبکه ها و شبکه های توزیع فعال به عنوان کتاب برگزیده صنعت برق کشور در سال های 92-1391

انتخاب کتاب زیر شبکه ها و شبکه های توزیع فعال به عنوان کتاب برگزیده صنعت برق کشور در سال های 92-1391


انتخاب کتاب زیر شبکه ها و شبکه های توزیع فعال به عنوان کتاب برگزیده صنعت برق کشور در سال های 92-1391

بر اساس نظر هیات داوران و کمیته علمی بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق کتاب ارزشمند زیرشبکه ها و شبکه های توزیع فعال که با کوشش آقای دکتر جورابیان، دکتر قره پتیان، و مهندس حسین قاسمی و بوسیله انتشارات دانشگاه شهید چمران به زیور چاپ آراسته شده، به عنوان کتاب برگزیده صنعت برق کشور در سال های 92-1391 انتخاب شده است. دانشکده مهندسی این موفقیت را به ایشان صمیمانه تبریک عرض می نماید