نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب پژوهشگران برتر دانشکده مهندسی

انتخاب پژوهشگران برتر دانشکده مهندسی


انتخاب پژوهشگران برتر دانشکده مهندسی


 مطابق معمول همه ساله همزمان با برگزاری هفته پژوهش جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده به عنوان پژوهشگران برتر دانشگاه انتخاب شدند. این افتخارآفرینان عبارتند از:

    آقای دکتر علی حقیقی از گروه عمران  ................... بدلیل طرح های تحقیقاتی مرتبط با صنعت 

    آقای دکتر سالم بعنونی از گروه مکانیک ................... بدلیل طرح های تحقیقاتی مرتبط با صنعت

    آقای دکتر محمود جورابیان از گروه برق  ................... بدلیل اختراع ثبت شده+پژوهشگر برتر دانشکده

    آقای دکتر حمید محمد صدیقی از گروه مکانیک .......... بعنوان پژوهشگر جوان برتر

    آقای دکتر علیرضا دنه دزفولی تز گروه مکانیک ............ بعنوان مدیر برتر مرکز تحقیقات حفاری

    این موفقیت را به ایشان و خانواده بزرگ دانشکده مهندسی تبریک عرض می نماییم.