نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک به عنوان استاد نمونه آموزشی دانشگاه

انتخاب عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک به عنوان استاد نمونه آموزشی دانشگاه


انتخاب عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک به عنوان استاد نمونه آموزشی دانشگاه

طی مراسمی که جهت تجلیل از استادان نمونه آموزشی، استادان بازنشسته و گروه های آموزشی ممتاز دانشگاه شهید چمران اهواز در روز 11 اردیبهشت 1396 برگزار شد، آقای مهندس موسی خوران عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک به عنوان استاد نمونه آموزشی معرفی شدند. کسب این عنوان را به ایشان و خانواده بزرگ مهندسی مکانیک تبریک می گوییم.