نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امضاء تفاهم نامه ایجاد پژوهشکده ICT استان خوزستان در دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

امضاء تفاهم نامه ایجاد پژوهشکده ICT استان خوزستان در دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز


امضاء تفاهم نامه ایجاد پژوهشکده ICT استان خوزستان در دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

در طی بازدید آقای دکتر نامی  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاطات و آقای دکتر مهدی نژاد نوری معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تفاهم نامه ایجاد پژوهشکده ICT استان خوزستان در دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز به امضا رسید. در این تفاهم نامه همچنین تشکیل کمیته پژوهش و توسعه ICT ، توسعه خدمات و تجاری سازی فناوری های نوین در استان خوزستان، توسعه آزمایشگاه مرجع و تایید نمونه، پذیرش و تربیت استاد و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مبتنی بر نیازهای بومی، برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت توسعه ICT استان خوزستان پیش بینی شده است