نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتخار بازنشستگی برای جناب آقای مهندس پشم فروش

افتخار بازنشستگی برای جناب آقای مهندس پشم فروش


افتخار بازنشستگی برای جناب آقای مهندس پشم فروش


به نام آفریدگار نور و قلم

چه غرورآفرینند آن عزیزانی که در کمال صداقت و درستکاری، بیش از سی سال از بهترین سال‌های عمر خود را در سنگر خدمت گذراندند و از هیچ کوششی دریغ نورزیدند و با توکل به ایزد منان در کنار سایر همسنگران از جان و مال خود گذشتند و اینک با کوله باری از تجربه سنگر را به دیگران می سپارند.
همکار ارجمند جناب آقای مهندس علیرضا پشم فروش
اکنون که به افتخار بازنشستگی نایل آمده اید، شایسته است از زحمات بی دریغ، مساعی ارزشمند و اهتمام ویژه جنابعالی در طول مدت خدمت تشکر و قدردانی نموده، توفیق روزافزون شما و خانواده گرانقدرتان را از درگاه خداوند منان مسئلت می‌نمائیم .
امید است در پرتو عنایات حق همواره در کلیه شئون زندگی موفق ومؤید باشید.

گروه مهندسی مکانیک 
دانشگاه شهید چمران اهواز