نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام نتیجه اسکیس سراسری شماره 2 (آذر ماه 1394)

اعلام نتیجه اسکیس سراسری شماره 2 (آذر ماه 1394)


اعلام نتیجه اسکیس سراسری شماره 2 (آذر ماه 1394)

« نتایج اسکیس طراحی مرکز اطلاعات توریست »

معیارهای طراحی

 

-         محل احداث بنای فوق در چندین نقطه از شهر اهواز می باشد.

-         حداکثر سطح اشغال مورد قبول بنا 55 متر مربع می باشد

-         توجه به مسائل اقلیمی و بومی شهر اهواز و طراحی پایدار با کمترین استفاده از انرژی های فسیلی

اسکیس برگزیده

-        منا رستگار نیا

اسکیس های قابل قبول(به ترتیب حروف الفبا)


-        نریمان رفعتی

-        سجاد فرخ نیا

-        مهدی فروتن (به دلیل تاخیر در تحویل)

-        طیبه امینی نیا

-        دنیا بویری

-        رضا تیله کوهی