نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام عضوگیری انجمن علمی کامپوزیت ایران در دوره دوم

اعلام عضوگیری انجمن علمی کامپوزیت ایران در دوره دوم


اعلام عضوگیری انجمن علمی کامپوزیت ایران در دوره دوم


انجمن علمی کامپوزیت ایران به منظور توسعه امور علمی مربوط به مواد کامپوزیتی و ایجاد زمینه ارتباط بیشتر میان تحقیقات علمی و نیازمندی های صنعتی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1389 رسماً فعالیت خود را شروع کرده است. در مردادماه 1395 دوره دوم انجمن علمی کامپوزیت ایران با برگزاری مجمع عمومی عادی و انجام انتخابات هئیت مدیره انجمن آغاز شده است. در این دوره نیز از تمام اعضاء هیات علمی، دانشجویان، محققان و پژوهشگران و مراکز حقوقی مرتبط با مواد کامپوزیتی جهت عضویت در انجمن علمی کامپوزیت ایران دعوت به عمل می آید. لطفاً برای عضویت در انجمن به وبسایت انجمن به آدرس زیر مراجعه شود:

http://irancsa.ir

لازم به ذکر است که هزینه سالیانه عضویت اعضای هیات علمی و دانشجویی به ترتیب 60 هزار تومان و 20 هزار تومان است. همچنین مزایایی از جمله تخفیف ثبت نام در کنفرانس های علمی مورد حمایت انجمن و دوره های آموزشی برای اعضای انجمن درنظر گرفته شده است.