نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاع رسانی در مورد تغییر زمان مصاحبه دکتری مهندسی برق

اطلاع رسانی در مورد تغییر زمان مصاحبه دکتری مهندسی برق


اطلاع رسانی در مورد تغییر زمان مصاحبه دکتری مهندسی برق

قابل توجه داوطلبین گرامی دکتری مهندسی برق (قدرت و الکترونیک) دانشگاه شهید چمران اهواز :

زمان مصاحبه دکتری مهندسی برق (قدرت و الکترونیک) دانشگاه شهید چمران اهواز به روز شنبه 23 تیر ماه 97 انتقال پیدا کرده است. لطفا در زمان مصاحبه، همه مستندات آموزشی و پژوهشی خود را به همراه داشته باشید. جهت هر گونه کسب اطلاع، می توانید با ای-میل
electrical_group@scu.ac.ir تماس حاصل نمایید.