نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اضافه شدن دو عضو به هیات علمی گره های عمران و مکانیک

اضافه شدن دو عضو به هیات علمی گره های عمران و مکانیک


اضافه شدن دو عضو به هیات علمی گره های عمران و مکانیک

با اتمام دوره تحصیلی دکتری آقایان دکتر عباس رضائیان و دکتر نعیمی فرد که به ترتیب در گروه های عمران و مکانیک دانشکده عضویت داشتند، این عزیزان مجددا به جمع اعضای هیات علمی این دو گروه ملحق شدند. پیش بینی می شود تا نیمسال آینده حداقل دو نفر دیگر نیز به همین ترتیب به گروه های معماری و کامپیوتر اضافه شوند. امید می رود که توان علمی گروه های مذکور با همکاری این عزیزان بیش از پیش گسترش یابد