نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی 10 نفر اول عضو هیئت علمی با مرتبه استادیار که در فعالیت های پژوهشی بیشترین امتیاز را کسب کرده اند

اسامی 10 نفر اول عضو هیئت علمی با مرتبه استادیار که در فعالیت های پژوهشی بیشترین امتیاز را کسب کرده اند


اسامی 10 نفر اول عضو هیئت علمی با مرتبه استادیار که در فعالیت های پژوهشی بیشترین امتیاز را کسب کرده اند

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز اسامی 10 نفر اول عضو هیئت علمی با مرتبه استادیار که در فعالیت های پژوهشی شامل سمینار، مجلات، پایان نامه، کتب، طرح های داخلی، طرح های مشترک با دستگاه ها و ... بیشترین امتیاز را کسب کرده اند، معرفی کرد. در بین اسامی اعلام شده نام آقای دکتر علی حقیقی عضو هیات علمی گروه عمران و معاون پژوهشی دانشکده مهندسی و نیز آقای دکتر یوسف صیفی کاویان عضو هیات علمی گروه برق و رئیس پژوهشکده آب و انرژی به چشم می خورد