نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتقا مرتبه علمی جناب آقای دکتر ابراهیم حاجی دولو ، عضو هیات علمی گروه مکانیک

ارتقا مرتبه علمی جناب آقای دکتر ابراهیم حاجی دولو ، عضو هیات علمی گروه مکانیک


ارتقا مرتبه علمی جناب آقای دکتر ابراهیم حاجی دولو ، عضو هیات علمی گروه مکانیک

آقای دکتر ابراهیم حاجی دولو عضو محترم هیات علمی گروه مکانیک به درجه استادی ارتقاء یافتند