نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتقا مرتبه علمی آقای دکتر خسرو نادران طحان

ارتقا مرتبه علمی آقای دکتر خسرو نادران طحان


ارتقا مرتبه علمی آقای دکتر خسرو نادران طحان

در جلسه اخیر هیات ممیزه دانشگاه، آقای دکتر خسرو نادران طحان عضو هیات علمی گروه مکانیک به درجه استادی ارتقا یافتند. این موفقیت ارزشمند را به ایشان و اعضای محترم آن گروه تبریک عرض می نماییم