نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتقای مرتبه آقای دکتر نقره آبادی به استادی

ارتقای مرتبه آقای دکتر نقره آبادی به استادی


ارتقای مرتبه آقای دکتر نقره آبادی به استادی


آقای دکتر امین رضا نقره آبادی از اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک  از مرتبه علمی دانشیاری به استادی ارتقا یافتند. گروه مهندسی مکانیک، این ارتقا را به ایشان تبریک گفته و موفقیت های بیشتر را برای ایشان آرزومند است.