نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر سید سعید بحرینیان ، عضو هیات علمی گروه مکانیک

ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر سید سعید بحرینیان ، عضو هیات علمی گروه مکانیک


ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر سید سعید بحرینیان ، عضو هیات علمی گروه مکانیک

آقای دکتر سید سعید بحرینیان عضو محترم هیات علمی گروه مکانیک به درجه دانشیاری ارتقاء یافتند