نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر مرادی

ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر مرادی


ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر مرادی


  آقای دکتر شاپور مرادی عضو هیات علمی گروه مکانیک به مرتبه استادی ارتقاء یافتند. مدیریت دانشکده مهندسی ضمن تبریک صمیمانه به ایشان، توفیقات روز افزون این همکار عزیز را در پیشبرد اهداف آموزشی- پژوهشی دانشکده آرزومند می باشد.