نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر حیدری شیرازی به درجه استادی

ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر حیدری شیرازی به درجه استادی


ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر حیدری شیرازی به درجه استادی


 
جناب آقای دکتر کورش حیدری شیرازی
ارتقاء مرتبه علمی شما به درجه استادی را تبریک گفته و برای جنابعالی آرزوی موفقیت و سربلندی می نماییم
 
اعضای هیات علمی ، دانشجویان و کارکنان دانشکده مهندسی