نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتقاء آقای دکتر صنیعی به درجه دانشیاری

ارتقاء آقای دکتر صنیعی به درجه دانشیاری


ارتقاء آقای دکتر صنیعی به درجه دانشیاری

آقای دکتر محسن صنیعی به مرتبه دانشیاری ارتقاء پیدا کردند.
اعضاء هیأت علمی و کارکنان گروه برق، این ارتقاء را به آقای دکتر صنیعی تبریک می گویند و موفقیت های بیشتر علمی را برای ایشان آرزومندیم.