نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اتصال شبکه اینترنت و اینترانت گروه معماری در ساختمان جدید این گروه

اتصال شبکه اینترنت و اینترانت گروه معماری در ساختمان جدید این گروه


اتصال شبکه اینترنت و اینترانت گروه معماری در ساختمان جدید این گروه

با همت همکاران  خدمات دانشکده و کارشناسان گروه کامپیوتر، اتصال  با سیم بخش جدید دانشکده مهندسی واقع در گروه معماری با شبکه اینترنت و اینترانت دانشگاه  برقرار شد. لازم بذکر است که  بدلیل نیمه تمام ماندن عملیات ساختمانی این بخش از ساختمان که در سال گذشته  توسط دفتر فنی دانشگاه صورت گرفت، نواقصی در ساختمان وجود داشت . پس از آنکه پیگیری های بعمل آمده برای  رفع این نواقص توسط دفتر فنی به نتیجه نرسید، همکاران خدمات دانشکده تصمیم گرفتند که راسا برای تکمیل آنها اقدام نمایند  و در اولین گام اتصال اینترنتی آن مجموعه تکمیل و برقرار شد. همچنین ارتباط  تلفنی آن بخش از ساختمان با بقیه قسمت های دانشگاه که از سال گذشته تا به حال به صورت ناقص باقی مانده بود، با خرید تجهیزات مورد نیاز آغاز و به همت کارکنان خدمات دانشکده به انجام رسید