اعضای هیات علمی پیشین

دکتر علیرضا عصاره

خانم دکتربیتا شادگار

 

 آرشین رضازاده

 

 محمود نادران طحان

ماشالله عباسی دزفولی 

(بازنشسته)

 

 

 جهانگیر حسن زاده 

(بازنشسته)